kodu / kontakt / vabad töökohad / eng
 

 

 

Teenused

Kaugseire ja kaugjuhtimine (SCADA lahendused)
Protsessi visualiseerimine ja andmekogumise realiseerimine tunnustatud SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) vahendite abil (FactoryLink, eView).
Suuremad projektid: AS Tallinna Vesi pumplate ja veevõrgu kaugvalvesüsteem, Tartu linna tänavavalgustuse kaugvalvesüsteem, betoonitehase segusõlme operaatorliides, POSSEIDON: Progressive Oil Sensor Systems for Extended IDentification ON-line (EU VI raamprogrammi projekt), DYNAMITE: Dynamic Decisions in Maintenance (EU VI raamprogrammi projekt), MINICON (Minimum Cost, Maximum Benefit Condition Monitoring System (EU V raamprogrammi projekt).

Tööstusautomaatika, tööstuslik andmeside
Programmeeritavatel kontrolleritel (Mitsubishi, Siemens, AlfaLaval) baseeruvad protsessijuhtimissüsteemid projektist teostuseni. Vajadusel seotakse üksikud kontrollerid ühtsesse süsteemi üle lokaalvõrgu (näiteks Profibus) ja ühendatakse kaugseiresüsteemiga läbi Interneti või avaliku mobiil- või püsitelefonivõrgu.
Suuremad projektid: pumplate automaatika (puurkaevu-, rõhutõste- ja kanalisatsioonipumplad), betoonitehase segusõlme automaatika realiseerimine, IRU Soojuselektrijaama moderniseerimise nõustamine

Sardsüsteemid, lahendused spetsiaalriistvaral
Tarkvara erinevatele kantavatele seadmetele ja eritotstarbega perifeeriaseadmetele. Meie partneriteks on Iisraeli firmad WizCom Technologies (käsiskännerid) ja Pegasus Technologies (3D positsioneerimise seadmed).
Suuremad projektid: WizCom QuickLink rakendustarkvara (andmehõive käsiskänneriga), Pegasus eForms™ (elektroonilise pliiatsiga sisestatud info online-töötlus).

Infosüsteemid ja tarkvara arendusvahendid
Infosüsteemide arendus lihtsast töölaua-andmebaasist kuni suurte erinevates geograafilistes punktides asetsevate kasutajatega laivõrgusüsteemideni. Projekteerimisetapis rakendatakse UML'i ja osaliselt Rational RUP metoodikat. Sisevõrgus töötavate süsteemide realiseerimiseks kasutame unikaalset arenduskeskkonda AFRA mis võimaldab oluliselt vähendada käsitsitööd ja tõsta lõpptulemuse kvaliteeti. Koostöös TTÜ'ga oleme välja töötanud reaalajasüsteemide tarkvara modelleerimisvahendi Limits.
Suuremad projektid: Tööinspektsiooni Infosüsteem (dokumendihaldus), DC Baltic infosüsteem (logistika), Aon Finland riskihaldusvahendid (kindlustusriskide analüüs), AFRA (Avo Tohveri poolt arendatud töövahend andmebaasi kasutajaliideste loomiseks), Limits (analüüsivahend ajakriitilistele süsteemidele)